چرا دیجیتال ساینیج؟

 • دیجیتال ساینیج به عنوان یک مفهوم به استفاده از تمامی درگاه های خروجی صوتی تصویری در اماکن و جایگاههای مختلف داخلی و خارجی؛ و در قالب یک مدیریت واحد و در راستای راهبرد(استراتژی) بازاریابی سازمان گفته می شود.
 1. تبلیغات هدفمند

  سرمایه گذاری مناسب و صحیح

  کارکردها و قابلیت های درست

  وجه اشتراک موضوعی با بیننده

 2. ایجاد تمایز

  امکان اجرای موارد خارق العاده و نوین

  هزینه پائین تر

  مدیریت بهتر

  انعطاف بیشتر

  سرعت بالاتر

  سادگی و سهولت

 3. پیشرو بودن

  اکنون زمان مناسب برای استفاده از این روش است.

  ایجاد تعامل بین خریدار/ بیننده و پیام های تبلیغاتی

  جدید و جذاب بودن در عین سادگی و قابل درک بودن پیام

  اثبات و تائید نام تجاری

  تاثیر در اقدام و انجام خرید

  .


پیام روز زیبا


پیشنهاد زیبا

اندیشه زیبا

Scroll Up