۲۳اسفند ۱۳۹۴

من زمان کافی در اختیار دارم. شکیبایی وقتی بی حوصله هستم یعنی نمی خواهم برای آموختن درس های لازم و فوری وقت بگذارم؛ در واقع فقط آن لحظه می خواهم کارم را انجام دهم. در ضمن یک بار شنیده ام: «لذت آنی، زودگذر است.» همیشه چیزی برای آموختن و چیزی برای دانستن وجود دارد. شکیبایی […]

۲۲اسفند ۱۳۹۴

عشق، عمیق تر از اختلافات است. تعصب عشق ورزی،در این سیاره،نیرویی است والا و نوین. من، هر روز زمان زیادی صرف می کنم تا برای یافتن یک حس خویشاوندی با همه ی مردم، دریچه های اندیشه و قلبم را بگشایم. مهم نیست کجا به دنیا آمده یا بزرگ شده ام، اهمیتی ندارد که رنگ پوستم […]

۲۱اسفند ۱۳۹۴

من، حاکم زندگی خویش هستم. توانایی هیچ کس، هیچ جا، یا هیچ چیزی قدرتی فراتر از من ندارد، زیرا من، تنها اندیشنده در ذهن خویش هستم. چونان کودکی، نشانه های اختیار خدایان را پذیرفتم. اکنون می آموزم که قدرتم را باز پس گرفته و نشان اختیار خویش باشم، و خود را نیز چون مسؤولی قدرتمند […]

۲۰اسفند ۱۳۹۴

من، خود را دوست داشته و خودم را آنگونه که هستم می پذیرم. گناه این، برای چشم پوشی از گناه یک بیان مثبت است. با این جملات مثل یک کودک، از سوی گناه به سوی رفتار خوب وادار می شوم: «آن طور نباش!»، «آن کار را نکن!»، «آن را نگو!»، و یا «نه! نه! نه!». […]

۱۹اسفند ۱۳۹۴

من، هرچه که نیاز داشته باشم، دارم. خوشبختی من، گنجینه ای بی پایان به ارث برده ام، و آن عشقی است که در قلب خویش نهفته دارم. من، بیشتر این گنجینه را با دیگران تقسیم می کنم تا ثروتمند تر شوم. خوشبختی، با حس خوبی کردن به خود آغاز می شود. و واقعا مهم نیست […]

Scroll Up