اندیشه زیبا

ما چیزهای بسیاری می خریم تنها به این دلیل که احساس می کنیم، «آه اگر آن را داشتم، مقبول بودم.» با وجود این، افکار ما باز هم به همان باور قدیمی بازمی گردد: «ما به اندازه ی کافی خوب و مقبول نیستیم. ما به اندازه کافی نیکو و پسندیده نیستیم.»

گاهی با خود فکر می کنم چقدر خوب می شد اگر می توانستم افکار دیگران را بخوانم. در مورد جا به جا کردن اشیاء با قدرت فکر و شفا دادن بیماران توسط امواج دستم فکر می کنم. حتی گاهی درباره ی عبور از میان دیوارها و یا قدرت پیش بینی آینده هم فکر می کنم.

بچه ها با احساس گناه، متولد نمی شوند. هر احساس گناهی که شما به عنوان یک فرد بالغ دارید، توسط والدین، خواهران و برادران بزرگتر و دیگران، در دوران رشدتان به شما آموخته شده است و چون احساس گناه، آموختنی است نه ذاتی، بنابراین می توان آن را نیاموخت!

عواطف منفی دیر یا زود تبدیل به خشم می شوند. خشم، بدترین درجه را میان عواطف منفی دارد. تمام عواطف منفی، مانند: ترس، دودلی، حسادت، شک و رنجش، سرانجام به خشم تبدیل می شوند.

«مردم می توانند هرجور دل شان بخواهد، فکر یا زندگی کنند، البته تا آنجایی که اثر منفی روی زندگی دیگران نگذارد. زندگی کن و اجازه بده دیگران هم زندگی کنند.»

چه گرسنه باشم و چه نباشم غذا می خورم. هیچ فرقی برایم نمی کند. گاهی آنقدر سرعت غذا خوردنم را بالا می برم که بتوانم قبل ازینکه کاملا سیر شوم غذای بیشتری بخورم. غذا خوردن همیشه برایم لذت بخش نیست، بلکه برایم به صورت عادتی ناخودآگاه در آمده است.

حافظه،ساختاری پیچیده است.از هر نوع بیماری و عدم توازن شیمیایی مغز که منجر به صدمه دیدن حافظه می شود که بگذریم،علل زیر باقی می ماند:
ناتوانی در یادگیری ممکن است به دلیل مشغولیت ذهنی باشد.

در گالری آکادمی فلورانس در ایتالیا،مجسمه دیوید،اثر میکل آنژ به چشم می خورد که بسیاری آن را زیبا ترین مجسمه ی موجود در جهان می دانند.گفته می شود که در اواخر عمر میکل آنژ،شخصی از او پرسید که چطور توانست چنین مجسمه ی زیبایی بسازد.

یک انسان در حالت طبیعی،برای خوشبخت بودن،در آرامش زیستن،لذت و سود بردن از یک زندگی پر هیجان،ساخته شده.در این حالت طبیعی،در مورد خود و روابط تان با سایر افرادی که در زندگی تان هستند،احساس رضایت می کنید.

Scroll Up