پیام زیبا

من،در امنیت و آرامش پرورش یافتم. کودک ناهنجار همه ی ما، کودکان محبوب و دوست داشتنی دنیا هستیم، ولی هنوز چیزهای ناگواری در حال وقوع است مانند تجاوز به کودکان. گفته می شود که 30 درصد جمعیت ما را کودکان بزهکار تشکیل می دهد. و این چیز تازه ای نیست. در حال حاضر در نقطه […]

آنها نیز روزی فرزند بودند. والدین اکنون، زمان آن رسیده که روی دو پای خود بایستم، خود را نگه دارم و برای بخشیدن آن چه والدینم نتوانستند به من بدهند، برای خود اندیشه کنم. هرچه بیشتر به کودکیشان می اندیشم، بیشتر محدودیت هایشان را درک می کنم. هیچ کس آنها را به خاطر چگونه پدر […]

من آزادانه گفتگو می کنم. جوانان من در امنیت و آرامش پرورش یافتم. من، به آموختن، پرورش یافتن و تغییر کردن، عشق می ورزم و در این میان، احساس امنیت می کنم، زیرا می دانم که تغییر کردن، قسمتی طبیعی از زندگی است. شخصیت من، قابل انعطاف بوده و با جریان زندگی حرکت کردن، برایم […]

من به کودکان عشق می ورزم و آنها به من. کودکان ارتباط دوستانه و آشکار با کودکان، یکی از بزرگترین شادی های من است. من، به آنچه آنها می گویند گوش می سپارم و آنها نیز، گفته های مرا به گوش جان می شنوند. کودکان، همیشه از بزرگترها تقلید می کنند. اگر کودکی از نزدیکانم […]

من،اتاق های زیادی برای عشق می سازم. خویشاوندان هم خویشاوندان،و هم همسران،بسیار حائز اهمیت هستند،اما همه موقتی اند زیرا روزی فرا می رسد که آنها نیستند.کسی که همیشه با اویم و همواره با من است،خود من هستم.خویشاوندی من با من،ابدی است.پس من،بهترین دوست خودم هستم.من هر روز،مدتی را صرف می کنم تا با قلب خود […]

همه ی زندگی،بخشی از خانواده ام هستند. خانواده من همه خانواده ام را،چه آنهایی که زنده اند و چه آنهایی که مرده اند،همه را در یک مجموعه ی دوست داشتنی قرار می دهم و احساس می کنم که تجربیاتی موزون و جالب هستند که برای همه ی ما مفهوم و معنای خاصی دارند.با آنها احساس […]

قدرتی عظیم که همه ی مارا آفریده است. خدا من،این قدرت را دارم که چیزها را همانطور که هستند ببینم.می توانم با چشم عشق، چیزها را همانطور که خدا انجام داده ببینم.از آنجایی که این ذات خداوندی است که همه جا حاضر بوده،و قدرت و دانش کل آفرینش است،می دانم که همه و هر چه […]

Scroll Up