لوئیز هی: این کتاب مجموعه ی نامه هایی است که من طی سال ها از مردم سراسر جهان دریافت کرده ام و پاسخ داده ام. نامه ها بیانگر نگرانی های عمیقی است نسبت به بسیاری از حیطه های زندگی. تقریبا تمام کسانی که به من نامه نوشته اند، به نوعی می خواستند خودشان و جهانشان را تغییر دهند. من در پاسخ هایم سعی کرده ام در نقش واسطه، به این افراد کمک کنم تا اهداف شان را به انجام برسانند.

نامه ای که به بالا رفتن سن مربوط می شود:

متن نامه:
لوئیز عزیز،
سخت است باور کنم که خداوند بیماری های مثلا ژنتیکی یا دوران کهنسالی را شفا می بخشد یا شفا خواهد بخشید زیرا از اوان خردسالی به من القا شده است که با بالا رفتن سن، وجود بیماری هایی معین کاملا «طبیعی» است و خداوند قصد ندارد این بیماری ها را شفا بخشد، همانطور که طاسی، ضعف بینایی یا موی سفید را نیز درمان نمی کند.

من مطمئن هستم میلیون ها نفر باوری چون من دارند که با حمایت حرفه ی پزشکی بدتر نیز شده. وقتی پزشک می گوید، «بسیار طبیعی است که با بالا رفتن سن تان چنین اتفاقی رخ دهد» دعا برای شفا یافتن دشوار می شود.
نظر شما چیست؟

 

جواب نامه:
عزیزم،
تنها به صرف آن که مساله ای به شما القا شده است درستی اش قطعی نیست. به خاطر داشته باشید ما زمانی معتقد بودیم که جهان مسطح است. آنچه که به واقع به شفا نیاز دارد، باور های اجتماعی ماست که می پنداریم زوال تندرستی مان با بالا رفتن سن امری «طبیعی» است. ما مجبور نیستیم به چنین چیزی اعتقاد داشته باشیم. ما به منزله ی یک جامعه باید فراتر از کاستی های مان پیش برویم. جسم شما مجبور به زوال نیست، جسم شما پیوسته خودش را احیا می کند.

می توانید دکتر دیگری پیدا کنید. شما می توانید به نزد متخصص درمان کل نگری بروید. آیا آگاه هستید غذایی که می خورید می تواند در اوضاع و احوال تان موثر باشد؟ خرید از فروشگاهی بهداشتی، مطالعه ی کتاب های مربوط به تغذیه روش های خوبی هستند برای آنکه دانش و آگاهی تان را درباره ی سلامتی و درمان افزایش دهید.
خداوند دقیقا آنچه را که ما می خواهیم باور کنیم به ما عطا می کند. اگر شما به کاستی و محدودیت معتقد باشید پس از همان بهره مند خواهید شد. عبارت تاکیدی مناسب شما می تواند چنین باشد: من می خواهم درک و شعورم را افزایش دهم و هر روز نیز جوان تر می شوم.

منبع:نامه هایی به لوئیز: پاسخ ها در درون شماست/ لوئیز ال. هی؛ ترجمه مینا اعظامی

Scroll Up