لوئیز هی: این کتاب مجموعه ی نامه هایی است که من طی سال ها از مردم سراسر جهان دریافت کرده ام و پاسخ داده ام. نامه ها بیانگر نگرانی های عمیقی است نسبت به بسیاری از حیطه های زندگی. تقریبا تمام کسانی که به من نامه نوشته اند، به نوعی می خواستند خودشان و جهانشان را تغییر دهند. من در پاسخ هایم سعی کرده ام در نقش واسطه، به این افراد کمک کنم تا اهداف شان را به انجام برسانند.

نامه ای که به بالا رفتن سن مربوط می شود:
متن نامه:

لوئیز عزیز،
من با سالمندی مشکل دارم. آنقدر نسبت به ظاهرم خشمگین و عصبی هستم که گاه برای روزها از دیدن خود در آینه اجتناب می کنم. پس از آن وقتی نیم نگاهی به خود می اندازم، کاملا کلافه می شوم.

با وجودی که در حال حاضر با مشکلات زیادی رو به رو هستم، ظاهرا افسردگی ام تنها به از دست دادن جوانی و زیبایی ام مربوط می شود. چگونه می توانم بر این مشکل چیره کردم و نگذارم بر زندگی ام تاثیر بگذارد.
جواب نامه
خوب عزیز،
خداوند ما را مخلوقاتی الهی و با عظمت آفریده و زندگی پر بار و کاملی برای زیستن به ما عطا کرده است. هدف بودنمان این است که هر سن و سالی را تجربه کنیم و هر دوره ی سنی تجربیات ویژه ی خود را داراست. ما می توانیم از بدو تولد تا کهنسالی با سرور و شادی زندگی کنیم یا آنکه خود را بیچاره و درمانده سازیم.

خواهش می کنم خود را به این باور شایع اجتماعی گرفتار نکنید که می گوید تنها دوران جوانی است که ارزش زیستن دارد. اگر این چنین کنید شادمانی و سعادت را از خود می ربایید. هر سن و سالی زیباست. آیا جوانی و زیبایی تان این همه افسانه ای بوده است که نتوانستید هیچ ارزش دیگری را در زندگی بنا کنید؟ چه کسی به شما آموخته است که تنها ارزش قابل توجه ظاهر آدمی است؟ آیا فکر می کنید دیگر هیچ کس شما را دوست نخواهد داشت؟ آیا جدا ترجیح می دهید بمیرید، اما پیر نشوید؟

نگران بودن تنها کمکی که به شما می کند آن است که سریع تر پیر شوید. جای تاسف است که فرهنگ و رسانه ها بر جوانی و زیبایی این همه تاکید می کنند. همه ی ما در برهه ای جوان هستیم، اما شمار کمی از معیار های شایع زیبایی برخورداریم. باید از این فشاری که بر خود می نهیم دست برداریم. اکنون وقت آن است که بیاموزید کودک درون را دوست داشته باشید، او را خشنود کنید، آنگاه هر روز جوان تر به نظر خواهید رسید. تاکید کنید: هرچه خود را بیشتر دوست داشته باشم، جوان تر به نظر می رسم.

بیاموزید که خود را در همین اکنون دوست داشته باشید. نسبت به اشخاصی که به واقع در زحمت و دردسر هستند کارهایی داوطلبانه انجام دهید. شما چیزهای زیادی دارید که می توانید به آنها ارائه دهید و این کار نیز لازم است. از آهنگ و جریان زندگی لذت ببرید.

منبع:نامه هایی به لوئیز: پاسخ ها در درون شماست/ لوئیز ال. هی؛ ترجمه مینا اعظامی

Scroll Up