لوئیز هی: این کتاب مجموعه ی نامه هایی است که من طی سال ها از مردم سراسر جهان دریافت کرده ام و پاسخ داده ام. نامه ها بیانگر نگرانی های عمیقی است نسبت به بسیاری از حیطه های زندگی. تقریبا تمام کسانی که به من نامه نوشته اند، به نوعی می خواستند خودشان و جهانشان را تغییر دهند. من در پاسخ هایم سعی کرده ام در نقش واسطه، به این افراد کمک کنم تا اهداف شان را به انجام برسانند.

نامه ای که به عنوان بهزیستی معنوی مربوط می شود:

 

متن نامه:

لوئیز عزیز،
از آن رو برای تان نامه می نویسم که اساسا از احساس تشویش و اضطراب و پیوسته خود انتقادی و پیوسته نگران نظرات مردم بودن خسته ام. زنی 28 ساله ام که خودش را معنوی گرا می داند- چرا که روزانه تکرار عبارات تاکیدی را انجام می دهم، سیگار نمی کشم، مشروب نمی خورم و مواد مخدر مصرف نمی کنم و از ارزش های معنوی محکمی نیز برخوردارم. با وجود این احساس می کنم که در شیوه ی پیشرفت آرامش درونی ام وقفه ایجاد می کنم.

با وجودی که می دانم چیزهای زیادی دارم که برای من وجود دارند(سلامتی، تحصیل، پدر و مادری حمایت گر و چیزهایی از این دست)، به نوعی از زندگی هراس دارم و می ترسم که خودم به تنهایی «به آنجا قدم بگذارم». من احساس می کنم این حالات در جست و جویم برای یافتن شغل و همین طور برخی از روابط دوستی ام تاثیر گذارده است. فکر می کنم آیا این تشویش و اضطراب می تواند علتی جسمی یا اشکال تغذیه ای باشد.
از توصیه ی شما و همچنین عبارات تاکیدی مناسب شرایط من بسیار سپاسگزار خواهم شد. کمک تان را ارج می گذارم.

جواب نامه:

عزیزم،
شما به خویشتن خویش تان(ایگو) گوش می سپرید. خویشتن خویش تان همیشه سعی دارد که شما را در تشویش و اضطراب، هراس و باور «به اندازه ی کافی خوب نبودن» نگاه دارد. هرچه از خود بیشتر انتقاد کنید، خویشتن خویش تان خوشنودتر  خواهد بود. لطفا به خاطر بسپارید، شما جسم تان نیستید، عواطف یا مشکلات تان نیستید. شما موجودی معنوی هستید  که دارای تجربه ی بشری است. آنچه را که شما «من» می نامید هیچ گاه نمی تواند مورد آسیب واقع شود و ابدی است.

وقت آن است که زمزمه های منفی خویشتن وجودتان را آرام کنید. روزانه زمانی را برای گوش سپردن به خرد درونتان، یعنی خویشتن والاتر صرف کنید. هیچ کس نمی تواند از وفور دانش و آگاهی درون بهره مند باشد، بی آنکه روزانه وقتی را برای مراقبه صرف کند. در سکوت نشستن یکی از ارزشمندترین کارهایی است که می توانید انجام دهید.

پیوسته این حقیقت را برای خودتان تاکید کنید: من توصیف الهی و پر تلالو زندگی هستم. هر آنچه که لازم است بدانم ، برایم آشکار است. هر آنچه که لازم  دارم، به سویم می آید. من تحت حمایت الهی ام و هر لحظه هدایت می شوم. من در امنیت هستم و همه چیز در جهانم نیکوست. زندگی را دوست دارم و زندگی نیز مرا دوست دارد. وقتی زمزمه های منفی گرایانه آغاز شدند، فقط بگویید «بس است!» آنگاه حقیقت وجودتان را تکرار کنید.

منبع:نامه هایی به لوئیز: پاسخ ها در درون شماست/ لوئیز ال. هی؛ ترجمه مینا اعظامی

Scroll Up