هریک از ما بخشی از کل هماهنگ هستیم. می دانم وقتی با دوستانم در سرور و شادی کار و زندگی می کنم، آمیخته ای از انرژی های الهی وجود دارند. ما از یکدیگر حمایت می کنیم و همدیگر را به شیوه هایی که شکوفا کننده و بارآورند، تقویت می کنیم. من با همه روابطی شگفت انگیز و موافق دارم و پیوسته احترامی دو جانبه و توجهی دو سویه وجود دارد. من می توانم با عزت و آرامش و سرور زندگی کنم. من سلامت، سعادتمند، دوست داشتنی، مسرور، قابل احترام، حمایت گر و بار آور هستم و با خودم و دوستانم در آرامش و آسودگی به سر می برم.

دوستی

دوستی ها می توانند با دوام ترین رابطه ها باشند. ما می توانیم بدون همراه یا همسر زندگی کنیم. ما می توانیم بدون اعضای اصلی خانواده مان زندگی کنیم، اما بیشتر ما نمی توانیم بدون دوستانمان سعادتمند باشیم. من معتقدم ما پیش از آمدن به این سیاره پدر و مادرمان را انتخاب می کنیم، اما دوستانمان را آگاهانه بر می گزینیم.

دوستان می توانند ادامه یا جایگزین هسته ی مرکزی خانواده باشند. بیشتر ما نیاز داریم که تجربه های زندگی را با دیگران قسمت کنیم. وقتی ما پیوند دوستی برقرار می کنیم، نه فقط در مورد دیگران، بلکه در مورد خودمان نیز آگاهی های بیشتری به دست می آوریم.

رابطه ها، بازتاب های خودمان هستند. آنچه را که ما جذب می کنیم همیشه خصوصیاتی را منعکس می کنند که ما دارا هستیم یا معتقدیم که در رابطه های مان داریم. آنچه را که در مورد دوستانمان دوست نداریم بازتابی است از آنچه که ما انجام می دهیم یا آنچه که معتقد هستیم. ما این افراد را به سوی خودمان جذب می کنیم زیرا به نوعی زندگی مان را کامل می کنند. وقتی پیوندمان با دوستان دشوار می شود می توانیم برای درک علت آن، پیام های منفی دوران خردسالی را بررسی کنیم. برای مثال اگر دوستی داریم که غیر قابل اعتماد است و موجب شکست ما می شود لازم است که به اندرون باز گردیم. لازم است به مقطعی نگاه کنیم که غیر قابل اعتماد هستیم و زمانی که شکست و ناکامی دیگران را موجب می شویم. آنگاه ضروری است که خانه تکانی ذهنی کنیم و پیام های منفی را بزداییم و یاد بگیریم که خودمان را بپذیریم، پس از آن می توانیم دیگران را نیز بپذیریم.

تلاش پیوسته برای شفا بخشیدن همه ی دوستانمان بی فایده است. ما نمی توانیم دیگران را به تغییر کردن مجبور کنیم. ما می توانیم فضای ذهنی مثبت را به آنان ارائه دهیم، جایی که آنان در صورت تمایل امکان تغییر کردن داشته باشند، اما نمی توانیم این کار را به جای آنان یا دیگران انجام دهیم. هر شخصی در اینجا حضور دارد تا برای درس های خودش کار کند و اگر ما این کار را برای شان انجام دهیم، آنان باز هم همان کار را انجام خواهند داد زیرا آنچه را که لازم است برای خود انجام دهند، نیاموخته و تجربه نکرده اند. تنها کاری که ما می توانیم انجام دهیم آن است که ایشان را دوست بداریم و اجازه دهیم آنچه که هستند باشند.

 

عبارات تاکیدی برای تقویت دوستی ها

می خواهم الگوی درونم را که دوستی های دردسر زا را به سویم جذب می کند رها کنم.

خودم را دوست دارم و می پذیرم، و همچنین آهنربایی برای جذب دوستی ها هستم.

همه ی روابط دوستانه ام توفیق آمیزند. من دوستی دوست داشتنی و پرورش دهنده ام.

به خودم اعتماد دارم، به زندگی اعتماد دارم، و به دوستانم نیز همینطور.

چون خودم را دوست داشته باشم و بپذیرم، دوست داشتن دیگران نیز آسان می شود.

حتی وقتی اشتباهی مرتکب می شوم. دوستانم مرا یاری می کنند.

من شایسته ی حمایت شدن هستم.

دوستانم دوست داشتنی و حمایت گرند.

من و دوستانم از آزادی کامل برخورداریم تا خودمان باشیم.

عشق و مهر و قدرت پذیرش، به من و دیگران کمک می کند تا دوستی هایی محکم و استوار برقرار کنیم.

Scroll Up