هر روز، یک روز مقدس است.

تعطیلات
در تعطیلات مذهبی و رسمی، می توان با دوستان جشن گرفت و بر سر مسایل زندگی به بحث و تفکر نشست. من، در روزهای تعطیلی، از ندای درونی ام پیروی می کنم و چون می دانم که در مکان و زمان درستی قرار دارم، کارهای درست و رفتار شایسته ای هم از خود نشان می دهم. در مهمانی ها و مجالس خودمانی نیز تفریح و سرگرمی را فراموش نمی کنم؛ می دانم که در این گونه شب ها چگونه می توانم زمانی خوش، همراه با مسؤولیت پذیری و امنیت را برای خود فراهم آورم. هم برای شوخی و تفریح زمان وجود دارد و هم برای سپاسگزاری از خدا به جهت نعمات خدادادی ام. من در این مورد نیز با کودک درونی ام ارتباط برقرار می کنم و هردو با هم کارهایی مثبت انجام می دهیم. وقتی برای تهیه ی هدیه ی روز تعطیلی به فروشگاه می روم، هدیه ی ساده ای را که قدرت خرید آن را داشته باشم و مورد علاقه ام است، می خرم. هر کسی، با هدیه ای که می دهم، خوشحال می شود.

منبع:زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی دهند/نویسنده:لوئیز ال.هی؛مترجم:م.ن.مینا.

Scroll Up