من، بدنم را دوست دارم.

بدن
بدن من، همیشه درست کار می کند و وزن مناسبی نیز دارد. من، دقیقا جایی هستم که برای بودن انتخاب کرده ام. من زیبا هستم و هر روز، جذاب تر می شوم. این تصورات، کمک می کند تا چیزهای بسیار سخت را بپذیرم، هرچند چیزهایی وجود دارند که با تندرستی و سلامتی به خود جایزه بدهم، همیشه شاد باشم و این را بارها و بارها تکرار کنم. کارهای کوچک مورد علاقه ام، مرا به انجام کارهایی سوق می دهد که واقعا دوست دارم؛ مثل گذراندن اوقات فراغت، پیاده روی در دل طبیعت، یک حمام گرم و آرامش بخش، و یا هرچیز دیگری که واقعا به من لذت می دهد. من از کار کردن برای خود لذت می برم. من معتقدم که این بهترین چیز است خودم را دوست بدارم و بهترین دوست خود باشم. من می دانم که بدنم پر است از ستاره های درخشان، و به هرکجا که پا می گذارم روشنی و نور می بخشم.

منبع:زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی دهند/نویسنده:لوئیز ال.هی؛مترجم:م.ن.مینا.

Scroll Up